۱۳۸۷ اسفند ۲۳, جمعه

از دختران پریشان مو و مادرانی با ریشه های مایوس

fdd

از ریشه های مایوس کودکان اندوه زاده می شوند

زنی که به دیوار تکیه داده بود می گریست

موهای دختران پریشان حال را پدران رفتند نان بیاورند

نبافتند .

کوچه تاریک است ، تاریک .

۱۳۸۷ اسفند ۱۹, دوشنبه

آخرین اتفاق سحرگاهی

2235223368_8db2ffe431_o

آخرین لحظات مرگ را

درون آینه ای سپری می کنم

که هیچ چیز را نشان نمی داد

ساعت شش صبح است

چند دقیقه ای از اتفاق سحرگاهی نگذشته

نور آجری کم رنگ خورشید

و چند متر طناب .