۱۳۸۸ اردیبهشت ۷, دوشنبه

بازی نکن رفیق ، بازی نکن

برای حسین حقی یک نوجوان محکوم به اعدام

PDVD_002

رکابی سفیدی را که آتش سیگار چند جایش را سوزانده بود پوشید

غذایش را نیمه کاره رها کرد

ریش‌هایش را تراشید

آخرین پک سیگار بود که گفت :

هر دو روی سکه باخت است

بازی نکن

بازی نکن رفیق .

.

.

.

ساعت چهار صبح بود که صندلی را از زیر پایش کشیدند .

--------------------------------------------------------------------

*عکس نمایی است از فیلم " فیلم کوتاهی درباره کشتن "

۱۳۸۸ فروردین ۳۰, یکشنبه

ما بیرون از زمان ایستاده‌ایم

ShofgwPic

به پشت سر که نگاه می‌کنم

هیچ چیز دست نخورده است

همان جای راه ایستاده‌ایم

کودک هنوز می‌گرید

زنان هنوز به دنیا می‌آورند

ما همان جا ایستاده‌ایم

راه رفته است

راه فرار کرده است

روی بند رخت هنوز پیراهن چروک پدر

و لباس بکارت مادر تاب می‌خورد

تمام شد

تمام شد

برای تن‌های خسته و روان بیمار

هیچ شفاعتی بهتر از مرگ نبود

تمام شد

و انسان برای هیچ کس دست تکان نداد

این زمان بود که سوار بر ارابه‌ی مرگ

پیدایش را به یغما می‌برد

و راه همچنان می رفت

و در نیمه شب سرد دشت

اتفاق برای آن پرنده‌ای افتاد

که آسمانش را گم کرده بود

و خواهران

خواهران آینه‌ها را شکستند

به وقت گره زدن علف‌هایی که می‌سوخت

آری

آری

ما بیرون از زمان ایستاده‌ایم

و راه می رفت

راه می‌رفت .

--------------------------------------------------------

عکس از محسن عزیزی

۱۳۸۸ فروردین ۱۴, جمعه