۱۳۸۸ دی ۳, پنجشنبه

اوردوز

* برای رضا . تعزیه‌خوانی که رفت زیارت امام رضا و دیگه برنگشت

مصطفا روز‌های آخر

به گل‌های قالی آب می‌داد

می‌گفت :

مرده‌ها  ، عصر‌های جمعه

دسته دسته ، آینه به دست

در کوچه‌های شهر پرسه می‌زنند .

می‌گفت :

آدم باید ، آب ماهی‌های تنگ توی سینه‌اش را

تند تند عوض کند

حالا ؛ عصر جمعه‌ای که مصطفا دیگر نیست

شهر آینه بندان شده و

من ، گل های قالی را

دسته دسته می‌چینم .

۱۳۸۸ آذر ۲۸, شنبه

حال ساده‌ی استمراری

حال ساده

حال استمراری

حال خراب

همین استمرارش است

که آدم را تباه می‌کند

و همیشه

بن مضارع " بودن " است

که زیر تک تک لحظه‌ها

سخت جان می‌دهد .

۱۳۸۸ آذر ۱۱, چهارشنبه

پایان روز مبادا

زنگ خراب است

در گیر می‌کند

خانه قلنج کرده

و

اهالی خانه نبودند

وقت تماشای روز مبادا

که با هیبت خمیده و قدم‌های آهسته

از انتهای کوچه داخل شد .