۱۳۸۹ خرداد ۲, یکشنبه

جغرافیای اندوه

ما جغرافیای اندوهیم

تاریخ دل‌تنگی

هندسه‌ی درد

شبیه کتاب‌های پیر متروک

شبیه پرنده‌ای که می‌خواست بپرد

شبیه پرنده‌ای که نگذاشتند بپرد .

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

گرفته مثل آسمان

محکوم  بالای دار

آخرین تلاش‌هایش را برای جان دادن می‌کرد

زندانبان خمیازه می‌کشید

و خورشید پشت یک کوه بلند لعنتی

گیر کرده بود

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

فراموشی

مثل گیره‌ی بند رخت

تنها در باد

یا لانه‌های خیس پرندگان

که جای پایشان

در آسمان خط خورد

ردی نیست

و هیچ خطی

چهره‌های شکسته در آینه

و خاطره‌های محو را

به یکدیگر وصل نمی‌کند

حتا لیست مرده‌های گورستان شهر