۱۳۸۹ تیر ۴, جمعه

اتوبوس مدرسه

تا خدا به داد ما برسد

دیوار‌ها ریخته‌اند

یأس از پنجره داخل شد

و مرگ کنار در رختخواب پهن کرده

خدا به داد ما برسد .

۱۳۸۹ خرداد ۲۹, شنبه

ملال

همه‌ی آدم‌های تنها

عصر‌های جمعه

کارمند بایگانی یکی از اداره‌های سبزوارند

دنبال پرونده‌ای

به شماره‌ی 55 / ب462

در زونکن 48 – آ

در کمد سمت راست  انتهای راهرو