۱۳۸۹ مرداد ۲۴, یکشنبه

غیبت کبری

در کنار آفتاب چرک تابستان

به خدا سلام برسانید .

به خدا

تقصیر ما نبود

ما برایش قلاب گرفته بودیم

ولی این دیوار لعنتی

بد جور بلند بود .