۱۳۹۰ خرداد ۸, یکشنبه

بیگ بنگ مدام

کسی که گریخت

کسی که از بقای شوم لحظه‌ها

و بقایای واژه‌های مضحک

در عصر مدرن

گریخت

اسیر سیاه‌چاله‌های ساکت آفرینش مایوس است

مدام .