۱۳۹۰ مرداد ۱۴, جمعه

جنون غایب

رحمت بر زمین که ما را پنهان می‌کند *

این را گفت و

کلام را در سینک بالا آورد

بالا ، بالاتر آورد

زبانش را بالا آورد

گوش هایش را برید

و ظرف‌ها را شست

تا به زحمت نیفتد کسی .

وقتی چراغ سرخ بود میان چهار راه ایستاد .

 

* از موریس بلانشو