۱۳۹۰ مهر ۱۳, چهارشنبه

کنار قبر کلاغ‌های شهری

در حنجره‌های مخدوش

بال پرندگان شهر

تیر می‌کشد

 

از نای کلاغ‌های

صبح‌های ساعی

زار زار زار

 

در حنجره‌های شهر

تیر خلاصی است

که نکشته

گیر کرده است .