۱۳۹۲ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

ظهر جمعه، پشت پنجره‌ی واحد همکف شرقی

از من طفره رفت

و تبدیل به حجم غمگینی شد

که باید ماهی‌های توی سینک را تکه می‌کرد

با کلماتی جویده

اندوه خانگی را انکار کرد

خانه دو ردیف دندان بزرگ شد

که به ما می‌خندید