۱۳۹۲ شهریور ۳, یکشنبه

پرتره

تمام این سال‌ها

کودکی را خواب می‌دیدم که یک گوشه نشسته

ورد می‌خواند:

خوش به حال روز‌ها که تمام می‌شوند.