۱۳۸۷ دی ۶, جمعه

مدار عدم

3054086590_7fb15665dc_o
پنجره ها را بستند
گوشه ی ذهنی که من آن جا بودم
پنجره ها را بستند
بیرون این قاب کج مدار
مشق مدارا بود و
نقطه ی پرگار حول عدم می چرخید .
نیستی فاصله است
به شعاع خاطره ها
***
به قرار مدار این تقدیر تو خالی
بگو
گوشه ی ذهنی که من آن جا هستم
همه ی پنجره ها بگشایند .

۱۳۸۷ آذر ۲۶, سه‌شنبه

گم شده ام

512cc5fe212284b8e3ea6a659505419fe13e642d

عکس این کودکی بی پدر را

داده ام در روزنامه چاپ کرده اند

با کتانی سفید

و پیراهن بدون یقه ی آبی ام

که روز ها بعد مدرسه باد آن را می برد

گم شده ام .

۱۳۸۷ آذر ۱۹, سه‌شنبه

راوی سفری کوتاه

RPH21_jpg

مرگ ما را هیچ جایی نمی برد

مرگ راوی سفر های کوتاه است

انعکاس هر آن چه که بود

در هر آن چه که هست .

---------------------------------------------------------------------------------------

عکس از ParkeHarrison

۱۳۸۷ آذر ۱۳, چهارشنبه

هیچ چیز عوض نشده است

x

هیچ چیز عوض نشده است

هنوز صدایم می زند

پسرم

وحیدم

***

تنها چند تا از موهای من سفید شده است

و

تمام موهای او .