۱۳۸۸ مهر ۸, چهارشنبه

آسفالت

ما بال‌هایمان را روی آسفالت نقاشی کرده‌ایم

به آن فرشته‌ی حرامزاده بگو

برود روی خاک دیگری سجده کند

این‌جا دیگر خاک ، تربت مقدس انسان نیست

مرگ طعم خون‌آب گرفته

و

درد

فقط

آه

        آه

                 آه .