۱۳۸۸ اسفند ۳, دوشنبه

تریلوژی جنگی که تمام نمی‌شود

گلوله‌ها غمگین‌اند .

         ***

در جبهه‌های جنگ

برف نمی‌بارد

گلوله می‌بارد .

       ***

آدم‌ها از گلوله‌ها

غمگین‌ترند

وقتی در جبهه‌های جنگ

برف می‌بارد .

کاش می‌شد

دشمن را با گلوله‌های برفی

دنبال کرد .