۱۳۹۱ اردیبهشت ۸, جمعه

محاصره

باید محاصره را بشکنیم

و ماهی‌ها را به برکه بازگردانیم

سگ‌ها را به بیشه

صلیب را به کوه طور

مسیح را به نطفه

بیهوده زیست

بیهوده مرد

باید سنگ را به بالای کوه برسانیم

باید سنگ را به پایین کوه بیندازیم

محاصره را بشکنیم

و به سهم هر گلوله ، قناعت کنیم.