۱۳۹۰ آذر ۲۲, سه‌شنبه

طوبیا

قابله شکم را شکافت

همراه کودک گریست

کودک از پی سگ روانه گشت 1

و مسیح

تمام مسیر

سنگ‌باران شد .

کودک گریست

قابله روح را شکافت

و مسیح

از پی سگ

روانه گشت .

1 .  رفیق اعلی / کریستین بوبن / ترجمه‌ی پیروز سیار