۱۳۸۷ بهمن ۸, سه‌شنبه

هزار سال گذشت

iwt0rd

هزار سال گذشت

از کشف آخرین لبخند

در مطبخ خانه ای که

بچه های پوست چرکین

از میان خمره های شراب

همدیگر را دنبال می کردند

هزار سال گذشت

که خمره ها شکست .

------------------------------------------------------------------------------

* عکس نمایی از “ انجیل به روایت متی “ اثر پازولینی

۱۳۸۷ بهمن ۱, سه‌شنبه

مصدر تاریخ

1

بگو تاریخ را به نفع پدرانی بنویسند

که رفتند

ولی هیچ وقت برنگشتند .

-----------------------------------------------------------------------

* عکس نمایی است از فیلم دشت گریان ساخته ی تئو آنجلوپلوس